Hypotheek-offerte

Bel direct 0575-547799

Aftrekbare kosten

De aftrekbare kosten hypotheek zijn kosten die je moet maken om een hypotheek te verkrijgen. Deze kosten zijn aftrekbaar voor het deel dat ook de rente van de hypotheek aftrekbaar is. 

Je hebt als huiseigenaar ook te maken met een fiscale bijtelling, zijn de het eigen woning forfait.
De aftrekbare kosten voor de hypotheek zijn aftrekbaar in het jaar waarin deze ‘werkelijk’ betaald zijn. De volgende aftrekbare kosten kennen we:
De afsluitprovisie (ineens of verspreid over de looptijd),
kosten voor het opstellen van de hypotheekakte
taxatiekosten
kosten voor de aanvraag NHG (Nationale Hypotheek Garantie).
Op de afrekening van de notaris kunt u precies zien welke kosten er nog meer aftrekbaar zijn. Hieronder is een kostenoverzicht weergegeven.
In onderstaande kostenoverzicht hebben wij de voornaamste bijkomende kosten voor u opgesomd. Sommige kosten kunnen betrekking hebben op bestaande bouw en sommige op nieuwbouw. Bij bestaande bouw bedragen de bijkomende kosten gemiddeld 10% van de koopsom van de woning. Voor nieuwbouw is dit gemiddeld 8%

Kosten bij aankoop woning
- Opstellen van transportakte door notaris
- Overdrachtsbelasting 6%
- Bouwkundige keuring
- Bouwrente (3)
- Bankgarantie
- Makelaarscourtage
- Kosten van roerende goederen

Kosten voor het verkrijgen van de hypotheek
- Afsluitkosten (1)
- Opstellen hypotheekakte door notaris (1)
- Taxatiekosten (1)
- Aanvraag NHG (Nationale Hypotheek Garantie) (1)
- Rente en kosten van een eventuele overbruggingskrediet (1)
- Bereidstellingsprovisie (1)
- Borgstellingsprovisie

Kosten voor het verbouwen van de woning
- Verbouwkosten
- Achterstallig onderhoud
- Tuinaanleg / erfafscheiding
- Aansluitkosten: Gas, water en electra / telefoon
- Verhuiskosten (2)
- Inrichting
- Meerwerk / verbeteringskosten

1). Deze kosten worden gemaakt t.b.v. de financiering van de woning en
zijn fiscaal aftrekbaar
2). Verhuizen voor je werk, dan kun je een belastingvrije vergoeding
van de werkgever krijgen.
3). Bouwrente is alleen aftrekbaar na ondertekening van de koop-,
aannemingsovereenkomst. Als de bouwrente in de koopprijs is
verwerkt, wordt deze niet als rente gezien en is dan niet fiscaal
aftrekbaar.